eMotorsport

Sarjat

>> eRalli – Tredu 2020

>> eRalli – Open

1 Yleistä

Sähköinen autourheilu, virtuaalinen pelaaminen, simulaattorit, tämä laji kasvaa jatkuvasti.

eMotorsportissa ajetaan jo SM-sarjaakin AKK-Motorsportin eli tuttavallisemmin autourheilun kansallisen lajiliiton puitteissa.

Toiminta on erittäin monipuolista ja edullista sekä yksi luontoystävällisimmistä moottoriurheilun muodoista. Muita lajille ominaisia termejä on esim. sim-racing ja simulaattorikilpaileminen.

eMotorsports on kaikkea harrastamisesta ammattitason kilpailemiseen sekä virkistävästä hauskanpidosta aina hyötyliikuntaan saakka.

Kilpaileminen tapahtuu sekä verkossa järjestettävinä nettikisoina sekä erikseen järjestetyissä LIVE -kisatapahtumissa ja eAutourheilun keskuksissa.

2 Järjestäjän toiminnan tarkoitus

Tampereen Urheiluautoilijat ry:n (jatkossa TamUA/järjestäjä) toiminnan tarkoitus:

Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon, liikennekulttuurin edistäminen ja kehittäminen alueellaan ja sen lähiympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. Autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä-, tiedotus-, koulutus- ja harjoittelutilaisuuksia sekä tukea mainituilla tavoilla jäsenistönsä kilpailuharrastusta.

Hankkeen tavoitteet

Liikenneturvallisuuden parantaminen ja korostaminen nuorien keskuudessa

  • Osoitetaan osallistujille sekä asian tiedotuksen piirissä oleville, että oikea tapa KAIKKEEN ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailemiseen on osallistuminen järjestäytyneen autourheilutoiminnan pariin 

Autourheilun aloittamisen helpottaminen ja kynnyksen madaltaminen

  • Järjestetään edullinen, helppo ja ympäristöystävällinen tapa urheilla/kilpailla autourheilua Tampereella ja muualla Pirkanmaan alueella

Tampereen Urheiluautoilijat ry:n tunnettuuden lisääminen

  • Parannetaan TamUA:n tunnettuutta nuorison keskuudessa ja luodaan olosuhteet innovatiisiville ajatuksille sekä osallistujien mahdollisuudelle kehittää kilpasarjaa haluaamansa suuntaan

4 Kohderyhmä

Tampereen ja mahdollisesti myös Pirkanmaan alueella sijaitsevien koulujen opiskelijat.

Keväällä 2020 toiminta suunnataan pilotti-kohteeksi valitulle Nekalan Tredun toimipisteen opiskelijoille.

Kohderyhmän kontaktoimiseksi järjestäjä tarvitsee koulujen hallinnon sekä opettajien tuen viestin viemiseksi kohderyhmälle. Järjestäjänä TamUA myös markkinoi aktiivisesti eMotorsport – hanketta sosiaalisessa mediassa ja nettisivuillaan.

5 Kilpailusäännöt

Järjestäjänä TamUA toteuttaa kilpailusäännöt joissa määritellään:

  • Millä pelillä kulloisenkiin kilpasarjaan osallistutaan
  • Ketkä kilpasarjaan voivat osallistua
  • Miten sarjaan ilmoittaudutaan
  • Miten kilpailuihin osallistutaan
  • Koska kilpailut suoritetaan

Säännöissä määritellään myös, miten kilpailusuorituksia arvioidaan ja miten tulokset määräytyvät sekä missä tuloksia ylläpidetään. Kilpailusäännöt myös sisältävät palkinnot ja ketkä palkitaan.

6 Toimintamalli

Ensimmäisessä vaiheessa ajatus on, että järjestäjä eli TamUA luo kilpailusarjan johon osallistuivat mukaan haluavat oppilaitokset siten, että niiden opiskelijoiden eli kilpasarjaan osallistuvien ikäryhmä olisi jokseenkin sama esim. toisen asteen opiskelijoita. 

Mukaan lähtevät oppilaitokset valitsisivat keskuudestaan joukkueenjohtajan, tämä henkilö toimisi yhteyshenkilönä edustamansa oppilaitoksen joukkueen suunnalta sarjakoordinaattoriin jonka järjestäjä nimeää. 

Oppilaitoksen joukkue järjestäisi itsenäisesti karsinnan, haluamallaan tavalla tai menetelmällä jossa valittaisiin kolme joukkueen jäsentä edustamaan kulloistakin oppilaitosta/joukkuetta. Niin halutessaan jokainen joukkue voi jättää myös karsinnan toteuttamatta ja nimetä esim. kolme eniten kiinnostunutta osallistumaan sarjaan.

Joukkueenjohtaja voi olla yksi näistä kolmesta, tai erillinen henkilö. Myös opettaja tms. oppilaitoksen hallinnon edustaja voi toimia joukkueenjohtajana.

Kilpaileminen tapahtuisi siis joukkueittain, oppilaitoksien joukkueet kilpailisivat toisiaan vastaan.

Järjestäjä määrittelee kilpailusäännöissä pelin ja sen alaisuuteen luotavan sarjan kilpailusäännöissään. Esimerkkinä peliksi voidaan valita DiRT Rally 2.0, jota voi pelata monella eri alustalla esimerkiksi Playstation, XBOX tai PC – tietokone.

Tämän valitun pelin alle määritellään tournament/league johon osallistutaan erikseen nimettyjen joukkuueen jäsenten toimesta ja tietyn aikaperiodin (esim. 2 viikon ajanjakso) pitää osallistua tiettyihin kilpailuihin ja suorittaa kilpailusäännöissä määritelty erikoiskoe.

Joukkueiden kolmen jäsenen yhteisaika suorituksista muodostaisi joukkueen tuloksen, luonnollisesti vähiten suorituksiin aikaa käyttänyt joukkue voittaa aina erän/osakilpailun ja seuraavaksi vähiten sijoittuisi toiseksi jne.

Sarjakoordinaattori pitää yllä sarjan tuloksia ja niitä julkaistaisiin aina, kun 2 viikon erä/osakilpailun aikaperiodi olisi kulunut loppuun.

Tarkoitus olisi, että kevään 2020 aikana ajettaisiin/suoritettaisiin useampi erä/osakilpailu joista muodostuisi sarja ja sarjan voittaja olisi selvillä ennen kevätlukukauden päättymistä. Palkinnot jaetaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana järjestäjän toimesta.
      

7 Edellytykset

Kilpailemiseen osallistuminen edellyttäisi tietenkin opiskelijana toimimista kohdepiirin oppilaitoksissa, pelikonsolin (Playstation tai XBOX) tai PC-tietokoneen sekä valitun pelin omistamista tai sen lainaamista sekä Internet – yhteyttä.

Sarjaan ja osakilpailuihin osallistumien voi tapahtua kulloisenkin opiskelijan kotoa, tai mistä tahansa paikasta missä ym. edellytykset täyttyvät.

On jokaisen omasta menestymishalusta kiinni, haluaako hankkia tai käyttää jo omistamiaan ratti-, poljinohjaimia, vai pärjääkö normaalilla peliohjaimella tai näppäimistöllä.